HƯỚNG DẪN TẢI SẢN PHẨM CHO HỘI VIÊN
Với chương trình hội viên bạn có thể tải mọi sản phẩm trên website, ngoại trừ sản phẩm thuộc danh mục Plugins & Theme có key

Bước 1 - Đăng nhập

Truy cập vào trang tài khoản sau đó đăng nhập, trang tài khoản: https://wpsieure.com/tai-khoan/

Bước 2 - Chọn và tìm sản phẩm

Bạn có thể tìm sản phẩm bằng cách thủ công, tìm theo danh mục hoặc thương hiệu của sản phẩm
Để tìm nhanh nhất hãy tìm bằng ô tìm kiếm trên website
Để tính năng tìm kiếm sản phẩm hoạt động tốt nhất, bạn hãy vào trang chủ

Bước 3 - Tải sản phẩm

Sau khi tìm được sản phẩm rồi bạn truy cập vào TAB TẢI XUỐNG
Last modified 1yr ago