Porto
Để kích hoạt key theme Porto và nhận cập nhật từ nhà sản xuất bạn vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới, lưu ý đây chỉ là thủ thuật chỉnh sửa code hoàn toàn không can thiệp vào code chính của theme

Bước 1 - Cài đặt

Sau khi hoàn tất thành toán sẽ có email gửi đến cho bạn, bạn truy tải file zip về sau đó giải nén và cài đặt. Nhớ chọn đúng file theme Porto

Bước 2 - Sửa code trên hosting

Sau khi cài thành công và chọn kích hoạt giao diện sẽ đến phần nhập Purchase Code, để nhập code thành công bạn phải truy cập vào hosting
Truy cập theo đường dẫn này: /public_html/wp-content/themes/porto/inc/plugins/importer/importer-api.php
Chọn file importer-api.php và chỉnh sửa, kéo xuống vị trí cuối cùng
Đây là code khi chưa chỉnh sửa gì
1
public function is_localhost() {
2
if ( current_user_can( 'manage_options' ) ) {
3
$current_sessions = wp_get_all_sessions();
4
$whitelist = array(
5
'127.0.0.1',
6
'localhost',
7
'::1',
8
);
9
if ( isset( $current_sessions[0] ) && isset( $current_sessions[0]['ip'] ) && in_array( $current_sessions[0]['ip'], $whitelist ) ) {
10
return true;
11
}
12
}
13
return false;
14
}ạnna
Copied!
Bạn chỉ chỉnh sửa code duy nhất ở 2 phần như bên dưới
1
'localhost',
2
'::1', 'tenmien.com', < them ten mien cua ban vao>
3
4
5
return true;
6
}
7
}
8
return true; <sua code o day thanh true>
9
}
10
Copied!
Bên dưới là code sau khi đã sửa thành công, sửa xong bạn ấn vào lưu thay đổi
1
public function is_localhost() {
2
if ( current_user_can( 'manage_options' ) ) {
3
$current_sessions = wp_get_all_sessions();
4
$whitelist = array(
5
'127.0.0.1',
6
'localhost',
7
'::1', 'tenmien.com',
8
);
9
if ( isset( $current_sessions[0] ) && isset( $current_sessions[0]['ip'] ) && in_array( $current_sessions[0]['ip'], $whitelist ) ) {
10
return true;
11
}
12
}
13
return true;
14
}
15
Copied!

Bước 3 - Nhập Purchase code

Sau khi sửa code thành công thì bạn nhập purchase code vào nếu copy paste không thành công thì bạn hãy nhập thủ công từng ký tự 1 nhé
Last modified 1yr ago