Divi Builder

Bước 1 - Cài đặt

Tải file zip lên website và tiến hành cài đặt

Bước 2 - Kích hoạt key

Sau khi cài đặt thành công bạn truy cập vào phần Divi -> Tùy chọn Plugin, mở file PDF mà mình đã gửi copy phần tên đăng nhập và phần mã API nhập vào
Last modified 1yr ago